Παχυσαρκία και Φυσική κατάσταση

Koulouvaris P, Tsolakis C, Tsekouras YE, Donti O, Papagelopoulos PJ. Obesity and physical fitness indices of children aged 5-12 years living on remote and isolated islands. Rural Remote Health. 2018;18(2):4425. doi:10.22605/RRH4425

Η παιδική παχυσαρκία είναι μια σύγχρονη μάστιγα, η οποία περιορίζει την φυσική κατάσταση των παιδιών και επηρεάζει την υγεία τους. Η παιδική παχυσαρκία γνωρίζαμε, ότι εμφανίζεται σε υψηλότερες τιμές στις αστικές περιοχές, ενώ από τα αποτελέσματα της μελέτης του Sports Excellence σε 463 παιδιά Δημοτικού Σχολείου σε 18 ακριτικά νησιά της Ελλάδος διαπιστώθηκε ότι η παχυσαρκία είναι, επίσης, εμφανής και μάλιστα είχε παρόμοιες τιμές με αυτές των αστικών περιοχών. Αποτέλεσμα αυτών των παρατηρήσεων ήταν ότι το 50-75% των παιδιών είχαν μειωμένη απόδοση σε δοκιμασίες φυσικής κατάστασης των παιδιών σύμφωνα με τις νόρμες της μελέτης του Ευ ζην. Οι περιοχές αυτές χρήζουν ενημέρωσης και παρεμβάσεων άσκησης και διατροφής όχι μόνο στο περιβάλλον του σχολείου αλλά και στις εξωσχολικές ώρες, ώστε να αντιστραφεί η σημερινή εικόνα και να υπάρξει μακροπρόθεσμη βελτίωση της υγείας των παιδιών.

Για το πλήρες άρθρο ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://www.rrh.org.au/journal/article/4425