Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διαχείρισης Τραύματος

Στο πλαίσιο των δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π) ανέλαβε την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην αντιμετώπιση του τραύματος. Ως υπεύθυνη για τη διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών, η Α&Π σχημάτισε για τον σκοπό αυτό, τον Μάρτιο του 2020, τη Διαχειριστική Ομάδα Προγραμμάτων Τραύματος, Trauma Edu.

Τα προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020) με αποκλειστική δωρεά από το ΙΣΝ σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας και η Α&Π.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης τραύματος, λαμβάνουν χώρα σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα ανά την Ελλάδα και είναι τα ακόλουθα:

  • Advanced Trauma Life Support (ATLS): σεμινάρια για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία σε 6οετείς φοιτητές και πτυχιούχους ιατρούς πριν την έναρξη αμειβόμενης εργασίας ως ιατροί.
  • Αdvanced Trauma Care for Nurses (ATCN): σεμινάρια για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία σε τελειόφοιτους Νοσηλευτικής Σχολής, καθώς και πτυχιούχους νοσηλευτές με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει ένα έτος μετά την αποφοίτηση τους και δεν έχουν ξεκινήσει να εργάζονται ως νοσηλευτές.
  • Prehospital Trauma Life Support (PHTLS): σεμινάρια στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση του τραυματία για εν ενεργεία διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ καθώς και σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας), σε όλη την Ελλάδα.
  • Advanced Paediatric Life Support (APLS): σεμινάρια στην αντιμετώπιση του παιδιατρικού ασθενή σε 6οετείς φοιτητές και πτυχιούχους ιατρούς πριν την έναρξη αμειβόμενης εργασίας ως ιατροί.
  • Hands on Cadaver CourseOCC): σεμινάρια χειρουργικής ανατομίας σε ειδικευόμενους ορθοπαιδικούς και σεμινάρια για τη διαχείριση του θλαστικού τραύματος με εκμάθηση χειρουργικών δεξιοτήτων σε φοιτητές Ιατρικής.
  • Scrub Nurses Training: σεμινάριο εκπαίδευσης νοσηλευτών χειρουργείου.
  • Surgical Simulation Lab: ιατρική προσομοίωση χειρουργικών και επειγόντων περιστατικών για ειδικευόμενους χειρουργούς-αναισθησιολόγους-ορθοπαιδικούς-επειγοντολόγους και φοιτητές ιατρικής.
  • Chris Hani Baragwanath Academic Hospital Trauma Fellowships (CHBAH Trauma Fellowships): υποτροφίες σε ιατρούς ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής και Ορθοπαιδικής στο κέντρο εκπαίδευσης Trauma Directorate του CHBAH.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο τραύμα, καθώς και τη σχετική φόρμα υποβολής για τη συμμετοχή σε αυτά θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://traumaedu.randp.gr