Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις αποστολές των Κινητών Ιατρικών Μονάδων

[αφορά φοιτητές και πτυχιούχους Ιατρικής και Νοσηλευτικής, πριν την έναρξη επαγγέλματος]

Εθελοντισμός

Μπορείς και εσύ πολύ απλά να βοηθήσεις χιλιάδες ανθρώπους!

Θέσεις Εργασίας

Αναζητούμε συνεργάτες για τις δράσεις και τα προγράμματα μας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Αθλητικά Μονοπάτια 2024